Om Finas Torpgård

Historien bakom Finas Torpgård

”Långens”– efter sjöns namn Långaresjön

Vid Laga skifte av Gällinge by 1854, fick Josefina Johanssons morföräldrar bosätta sig här. Josefina (1898-1993) bodde och verkade här hela sitt liv. Hon hade ett par kor, grisar och höns. Josefina odlade även potatis, jordgubbar och grönsaker.

Fina”, som bygdens folk kallade henne, gjorde dagsverken på flera gårdar. Hon startade i gryningen med att mjölka korna, därefter utförde hon sitt arbete, oftast ute, och gjorde samma sysslor som männen. Det sägs att de hade Fina som måttstock på ett riktigt bra dagsverke. Hon var arbetsam, stark och rask. Hon skurade också golv och mattor i byskolan och såg till att där fanns ved att elda med varje dag. Veden högg hon själv. När Fina sent kom hem fick hon mjölka sina egna kor och göra allt annat arbete som tillhörde torpet. Trots hårt arbete gick hon i kyrkan varje söndag. Fina kunde bland annat Katekesen utantill och på söndagseftermiddagarna lästes det högt ur Bibeln hemma i finrummet.

Fina var känd som en mycket vänlig och glad person. Hon välkomnade alla att titta in i torpet och på äldre dagar, när hon satt vid sitt fönster, bjöd hon ofta förbipasserande på karameller och en pratstund.

Långaresjön, 100 meter från torpet, är en fin badsjö cirka 1 km lång. Gällinge Kulturstig, som startar vid kyrkan, passerar i omgivningarna. 1995 startade en försiktig renovering av Finas torp. Den gamla ladugården har blivit stall. Efter en tillbyggnad ryms där tre rum för uthyrning, Rum & Frukost. 2005 tillkom lägenhet och bastudel med mera.

Finas åkrar är numer betesvallar för sommar-hästar och en del har blivit till örtagård. Gamla rosor och blomstersorter växer också runt torpets ägor. Allt odlas ekologiskt. Bland ängar och lövskog finns en mängd olika fågelarter, såsom sångare, mesar, finkar och trastar och under takpannorna bor både tornseglare och sädesärla. Kattugglan får ungar i den uppsatta holken och om natten hörs deras läten, allt medan morkullan flyger sin speciella rutt över hagarna. Finas Torpgård ägs och brukas idag av Emma Lundahl Protti och är öppet året runt.